geri
 
 Özel Sektör Şirketler  Kamu Kurumları  İlk, Orta Öğretim & Liseler
           
 Üniversiteler & Eğitim
 Kurumları
 STK'lar  Danışmanlık Firmalarında


 

STK'LARDA MENTORLUK PROGRAMLARI

Yazdırmak için tıklayın!

Mentorluk uygulamaları, sadece geleneksel eğitim politikalarına maliyet etkin bir alternatif model getirmenin ötesinde, kurum genelinde bilgi paylaşımı, iletişim, liderlik gelişimi, beceri geliştirme ve çalışanların / gönüllülerin katılımını teşvik etmekte, oryantasyon, motivasyon, aidiyet, tutundurma boyutunda önemli katkıları beraberinde getirmektedir.

Öğrenme Ortağı, STK’lar için belirlenecek stratejik hedeflere uygun olabilecek mentorluk programları (Birebir Geleneksel Mentorluk Programları, Grup Mentorluk Programları, E- Mentorluk Programları, Eş Düzey Mentorluk Programları) arasından, Kurum yetkilileriyle birlikte oluşturulacak Kurum içi mentorluk programları dahilinde, aşağıdaki alanlarda size yardımcı olabilir:

STK’lar için STK Yöneticilerinin, yönetim ekibinin gelişimine yönelik öğrenme programları oluşturmak,

STK’lar için STK Yöneticilerinin, yönetim ekibinin gelişimine yönelik öğrenme liderleri yetiştirmek,

STK içinde çeşitli gelişim programlarının desteklenmesi,

STK gönüllüleri ve bursiyerlerin bireysel gelişimine yönelik farkındalık ve kariyer odaklı öğrenme ilişkileri,

Bilgi yönetimi ve transferi, eğitim desteği,

Profesyonel kimlik ve beceri geliştirme, gelişim / aksiyon planları,

Kurumsal yeniden yapılanma süreçleri,

Kurumsal Sosyal sorumluluk projeleri…

Öğrenme Ortağı, özellikle STK’lar için aşağıda belirtilen gelişim alanlarında yürütülecek çalışmalarda, Öğrenme çemberleri uygulamalarının (Aktif Öğrenme prensipleri dahilinde yapılandırılmış, Birebir Mentorluk, E-Mentorluk programları ile desteklenebilen Grup Mentorluk programlarının) oluşturulması, yapılandırılması ve uygulanmasına yardımcı olarak, hedeflenen gelişim düzeyi ve sonuçlara ulaşmanıza destek olabilir.

STK’larda “Öğrenme Çemberleri” modeline ilişkin örnek konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

STK’lar için “Öğrenme Ortağı/ Mentor” yetiştirme amaçlı Öğrenme Çemberleri

STK’lar için “Öğrenme Liderleri” yetiştirme amaçlı Öğrenme Çemberleri

STK’lar için “Gönüllülerimize / Bursiyerlerimize Destek” amaçlı Öğrenme Çemberleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Tasarım ve Geliştirme Öğrenme Çemberleri

STK’lar için “Sürdürülebilirlik ve Kaynak Geliştirme Ekip Lideri” Öğrenme Çemberleri

STK’lar için “Yöneticiler için Liderlik Rolü ve Becerileri” Öğrenme Çemberleri

STK’lar için “Bursiyerler için Bireysel Gelişim ve Kariyer Destek” Öğrenme Çemberleri

Okullar için “Kariyer Farkındalığı” Öğrenme Çemberleri ve Grup Mentorluk Projeleri

Lise Öğrencileri için “Okuldan İş Yaşamına Hazırlık” Öğrenme Çemberleri ve Grup Mentorluk Projeleri

Üniversiteler için “Üniversiteden İş Hayatına Hazırlık” Öğrenme Çemberleri

Örnek Uygulamalar
 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak